Yhdistyksessä tapahtuu

30.8.2020Syksyn Jumpat ja joogat - ilmoittautuminen avattu!Lue lisää »17.5.2020Uutta! Kuluttajaliitto tarjoaa kaikille avointa ja maksutonta neuvontaaLue lisää »16.1.2019Porvoon seudun selkäyhdistyksen 30-vuotishistoriikki julkaistuLue lisää »

Yhteystiedot

Porvoon Seudun Selkäyhdistys ry, Borgånejdens Ryggförening rf

porvoonseudunselkayhdistys(at) gmail.com

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:75415 kpl

Yhteistyössä

Tutkimustuloksia

Nostoja Porvoon Seudun Selkäyhdistyksen tuloksista Selkäliiton laatimasta 2019 jäsenkyselystä

Selkäliitto toteutti joulukuussa 2019 jäsenkyselyn yhdistysten jäsenille. Tässä nostoja Porvoon seudun Selkäyhdistyksen tuloksista (vastaajia 56). Kiitos kaikille teille kyselyyn vastanneille!

-         Hieman yli 89 % oli täysin samaa mieltä siitä, että yhdistyksen järjestämä liikuntatoiminta on tarpeellista.

  •  Yli 71 % jäsenistä oli täysin samaa mieltä siitä, että vertaistukitoiminta on tarpeellista.
  • Vastaajilta kysyttiin "Miten koet hyötyneesi yhdistyksen toiminnasta?" Vastaaja sai valita useamman vastausvaihtoehdon. Tässä suurimmat vastausprosentit keränneet vaihtoehdot: 

-         Lähes 68 % valintaa: "Olen saanut apua selän toimintakyvyn ylläpitämiseen (esim. liikuntaryhmä)" 

-         Lähes 52 % valintaa: "Olen saanut tietoa niska- ja selkäoireiden ennaltaehkäisyyn ja hoitoon" 

-         Yli 39 % valintaa: "Olen löytänyt samanhenkistä seuraa." 

-         37,5 % valintaa: "Olen saanut apua selkäkivun kanssa jaksamiseen ja kivunhallintaan."

  •  Kouluarvosanoja yhdistykselle annettiin seuraavasti: Arvosanan 9 antoi 50 % vastaajista, 30,36 % antoi arvosanan 8 ja 12,5 % arvosanan 10. Keskiarvoksi saimme arvosanan 8,59.
  • Vastaajista yli 96 % suosittelisi jäsenyyttä ystävilleen.


Porvoon Seudun Selkäyhdistyksen merkitys jäsenilleen

Opinnäytetyö/LAUREA 2019/Annukka Haimlahti

Opinnäytetyö löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta https://www.theseus.fi/handle/10024/267272 

"Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tukea Porvoon Seudun Selkäyhdistystä kehittämään toimintaansa vastaamaan nykyistä paremmin jäsentensä tarpeita ja odotuksia. Tavoitteena oli tuottaa tietoa Porvoon Seudun Selkäyhdistyksen jäsenten tarpeista ja toiveista yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi.

Opinnäytetyö toteutettiin kvantitatiivisena tutkimuksena ja yhdistyksen jäsenille lähetettiin sähköinen kyselylomake aineiston keräämiseksi. Kyselylomake sisälsi strukturoituja ja avoimia kysymyksiä. Kysely toteutettiin kesällä 2019 ja kyselyyn vastasi 58 henkilöä. Tutkimuksessa saatujen vastausten perusteella Porvoon Seudun Selkäyhdistys merkitsee valtaosalle jäsenistä liikuntaa eri muodoissa, vertaistukea sekä myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä. Monet yhdistyksen jäsenistä kokivat Porvoon Seudun Selkäyhdistyksen merkitsevän myös oman toimintakyvyn ylläpitämistä, selkäongelmien hoitoa ja ennaltaehkäisyä, virkistystä ja tiedon saamista. Tutkimuksesta saatujen vastausten perusteella jäsenet toivovat Porvoon Seudun Selkäyhdistyksen toimintaan lisää pääasiassa erilaisia liikuntamuotoja, vertaistukea, luentoja, erilaista virkistystoimintaa ja työikäisille suunnattua toimintaa.

Tämän opinnäytetyön avulla Porvoon Seudun Selkäyhdistys sai hyödyllistä tietoa, millaisia odotuksia ja kehittämistoiveita jäsenillä on yhdistyksen toimintaa kohtaan. Kyselyn perusteella jäsenet olivat tyytyväisiä yhdistyksen järjestämään toimintaan ja he kokivat sen edistäneen tai ylläpitäneen omaa toimintakykyään. Kehittämisehdotuksena Porvoon Seudun Selkäyhdistys voisi toteuttaa vastaavanlaisen kyselyn jäsenilleen esimerkiksi viiden vuoden välein."

(Lähde: Haimlahti, A. (2019). Porvoon Seudun Selkäyhdistyksen merkitys jäsenille. Haettu 29.4.2020 osoitteesta https://www.theseus.fi/handle/10024/267272)Päivitetty 29.4.2020